سیمان پرتلند تیپ دو

      سیمان پرتلند تیپ دو: مطابق با استاندارد EN197-1

      پرتلند اصلاح شده با حرارت هیدراتاسیون پایین در موارد بتن ریزی حجیم، در محیط های نسبتاً سولفاته و مصارف عمومی

      مزایا و مشخصات سیمان تیپ دو:

  •    سیمان تیپ دو وقتی احتمال نفوذ آرام سولفات وجود دارد،به کار برده می شود.
  •    این نوع سیمان عمدتاً گرمای کمتری نسبت به سیمان نوع یک تولید می کند.
  •    در سازه های نسبتاً حجیم مانند پایه های بزرگ پلها و دیوارهای حایل سنگین می توان به کار برد.
  •    استفاد از این نوع سیمان باعث کاهش بالا رفتن دما می شود که این ویژگی در بتن ریزی در هوای گرم دارای اهمیت است.

 

        آنالیز سیمان تیپ دو

Q6 1 F13 0