رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان مهر ماکو

                                خانم مهربان قاسمی 

      تحصیلات :

      لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه مرمره استانبول

      فوق لیسانس و دکتری روابط بین الملل از دانشگاه اقتصاد استانبول 

 

 

 photo 2019 11 11 10 17 0301

                           نایب رئیس هیئت مدیره

                          آقای مهرداد پاک طریق

    تحصیلات :

    لیسانس ادبیات زبان انگلیسی از دانشگاه بوغاز ایچی استانبول 

    فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه استانبول

 


                          مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

                                 آقای مسعود قاسمی

    تحصیلات:

    لیسانس مهندسی عمران 

    لیسانس مدیریت صنعتی